Bericht aan de leerlingen

Beste leerlingen

Op dit moment zijn de meesten onder jullie in examenmodus. Anderen beginnen aan hun projectdagen of blokstage. Via deze weg wil ik jullie allen veel goede moed toewensen!

Daarnaast wil ik ook even mijn waardering uitdrukken voor het feit dat jullie de voorbije maanden zo goed de coronamaatregelen op school hebben opgevolgd. Dat heeft er mee toe bijgedragen dat de situatie op school goed onder controle kon blijven.

Ik heb echter een nog grotere waardering voor het feit dat jullie altijd zijn blijven doorgaan in een tijd waarin zoveel leuke en gewone dingen niet meer kunnen. Heb je het daar even moeilijk mee, weet dan dat er op school mensen klaarstaan voor jullie: een leerkracht, de klassenleraar, de leerlingenbegeleider, een secretariaatsmedewerker, ikzelf. Ook buiten de school kan je terecht met je bezorgdheden of voor een babbel bij instanties zoals het JAC (Jongeren Advies Centrum – www.jac.be) of Awel (www.awel.be). 

Veel succes met de examens! 
Voor de leerlingen die op stage gaan: Doe dat goed! 
Voor de leerlingen van VV: Maak er mooie projectdagen van!

Met vriendelijke groeten

Joost Onghena

Directeur KOHa Sint-Jozef