Eerste schooldag: bericht aan de leerlingen

Beste leerling

We kijken ernaar uit om je volgende week dinsdag terug op school te verwelkomen.

Hieronder vind je het startuur:

  • 3de jaar: 9.00 uur
  • 4de jaar: 9.30 uur
  • 5de jaar: 9.45 uur
  • 6 aso en tso: 10.00 uur
  • 6 en 7 bso: 10.15 uur

Je wordt op de achterste speelplaats opgewacht door je klassenleraar, de leerlingenbegeleider, een secretariaatsmedewerker en de directeur. Bewaar zeker voldoende afstand. Als je onvoldoende afstand houdt, moet je in elk geval je mondmasker opzetten. Bij het betreden van de schoolgebouwen zet je altijd je mondmasker op. Zorg ook voor een reserve-exemplaar.

Het volstaat dat je die eerste schooldag enkel schrijfgerief meebrengt. Je klassenleraar bezorgt je een aantal documenten en geeft je meer uitleg over het schoolleven dit jaar. Er zal ook aandacht zijn voor kennismaking en/of gesprek. Individuele foto’s en klasfoto’s worden op maandag 7 september genomen.

We hebben nog goed nieuws, want in de namiddag ben je lesvrij. Zo hebben wij de tijd om onze organisatie te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Op woensdag 2 september start je eerste volwaardige schooldag volgens het lessenrooster dat je meekrijgt op 1 september.

Heel graag tot dan!