Eerste schooldag

Voor de start op vrijdag 1 september verwachten wij de leerlingen om:

  • 8.30 uur voor de derdejaars;
  • 9.00 uur voor de vierdejaars;
  • 9.30 uur voor de vijfdejaars;
  • 10.15 uur voor 6 aso en 6 tso;
  • 10.30 uur voor 6 bso en 7 bso.

De leerlingen brengen enkel schrijfgerief mee. De lessen eindigen om 15.55 uur of 16.45 uur naargelang van het lessenrooster.