Info

Schoolreglement

Klik op deze link om de digitale versie van ons schoolreglement te raadplegen.

Laboreglement

Het laboreglement kan je downloaden op deze link.

Raming schoolonkosten

De raming van de schoolkosten voor het schooljaar 2021-2022 kan je raadplegen via deze link.
Deze raming is gemaakt op basis van de gegevens van het schooljaar 2018-2019 en is enkel richtinggevend. Door de coronapandemie konden we de gegevens van schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 niet gebruiken voor de kostenraming.

Uurregeling

De school is toegankelijk vanaf 8.00 u. De leerlingen dienen ten laatste twee minuten voor het belsignaal op school aanwezig te zijn.

VoormiddagNamiddag
Start lesuurEinde lesuurStart lesuurEinde lesuur
08.15 u.09.05 u.13.15 u.14.05 u.
09.05 u.09.55 u.14.05 u.14.55 u.
10.10 u.11.00 u.14.55 u.15.45 u.
11.00 u.11.50 u.15.55 u.16.45 u.

Middagpauze

Wie tijdens de middagpauze de school verlaat, neemt het middagmaal thuis. Omwille van corona vragen we om zoveel mogelijk thuis te eten. Wie op school blijft eten, brengt een lunchpakket mee. Er kunnen belegde broodjes en soep worden gekocht op school. Betalen kan met Payconiq. Gedurende de middagpauze kunnen voor bepaalde vakken herhalingslessen en oefenmogelijkheden aangeboden worden. Onder toezicht kunnen de leerlingen ook gebruik maken van een computer in een ICT-lokaal.

Boekenfonds

De boekenlijsten voor onze richtingen kan u vinden via deze link.
U kan de boeken online bestellen via de firma IDDINK. U gaat hiervoor naar de website www.iddink.be, u kan daar een persoonlijke account aanmaken. Tijdens het bestellen wordt naar de schoolcode 6BX5V6QM gevraagd. De boeken worden aan huis geleverd.
Meer info over het bestellen van de boeken kan je hier vinden.

LET OP: wanneer je op de website van IDDINK een wachtwoord aanmaakt, moet dit minstens bestaan uit 1 hoofdletter, 1 kleine, 1 cijfer en 1 leesteken.

Buitenschoolse activiteiten

Door corona worden de buitenschoolse activiteiten opgeschort. Stages en observatieactiviteiten mogen wel plaatsvinden.

In functie van een zo breed mogelijke algemene vorming organiseert de school:

  • filmforum, theaterbezoek, Jeugd en Muziek;
  • uitstappen naar musea, bedrijven, beurzen;
  • projecten rond relationele vorming en preventie;
  • een uitwisselingsproject met het Institut Saint-Joseph (Saint-Hubert);
  • studiereizen naar Parijs, Londen, Italië, Zeeland …;
  • inleefweken;
  • buitenlandse stage in 7OA;