Infoavond 30 augustus

Verwelkoming nieuwe leerlingen & infoavond voor ouders.
Gelieve in te schrijven via de link die je per brief of mail ontving.