Informatie voor nieuwe leerlingen en hun ouders

Lees deze brief voor informatie i.v.m.:

  • de online infoavond (op maandag 31 augustus i.p.v. donderdag 27 augustus);
  • de eerste schooldag;
  • de richtingspecifieke online infoavond op donderdag 3 september.