Leerkracht Engels Frans

Collega gezocht voor onmiddellijke indiensttreding.
Leerkracht Engels/Frans 2de en 3de graad bso, 17 u/week.