NIEUW! Humane wetenschappen in het 3e jaar

Alles wat mensen aanbelangt, interesseert jou,
zowel op het niveau van het individu als op
het niveau van de samenleving. De mens en
de samenleving nemen dan ook een centrale
plaats in in deze richting.