Olympiade Frans

Dit jaar namen een vijftal leerlingen uit 5-6ASO deel aan de Olympiade Frans. We zijn verheugd te vernemen dat ze boven het Vlaamse gemiddelde scoorden! Proficiat aan de deelnemers!