Een school wordt gemaakt door mensen. Het is dus logisch dat deze mensen de kans krijgen om hun stem te laten horen. Op die manier kunnen we werken aan de best mogelijke school. Hieronder ziet u een overzicht van de participatieorganen die ons mee helpen ‘school te maken’.

Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan waarin een delegatie van ouders, leerlingen, leerkrachten, leden van het schoolbestuur en de directie zetelen. Er is zelfs een vertegenwoordiging van mensen van de ‘lokale gemeenschap’: buurtbewoners. Kortom, in de schoolraad is iedereen vertegenwoordigd en kunnen bekommernissen, ideeën, suggesties … die leven besproken worden.

Leerlingenraad

Geen school zonder leerlingen. Zij zijn onze doelgroep. We vinden de stem van de leerlingenraad dus uitermate belangrijk. De agendapunten die de leerlingen aanbrengen, worden altijd ernstig en in openheid besproken. 2 leerkrachten en de directeur maken er een punt van om steeds aanwezig te zijn en mee te debatteren. De leerlingenraad is ook de drijvende kracht achter de initiatieven voor onze ‘goede doelen’. De leerlingenraad vergadert één keer per maand.

Pedagogische raad

Ook het personeel maakt wezenlijk onderdeel uit van onze schoolwerking. In de pedagogische raad geven vertegenwoordigers van het personeel aan wat er leeft. De pedagogische raad geeft advies aan de directie over zaken die de pedagogische kwaliteit en werking. Zo draagt de pedagogische raad rechtstreeks bij aan de realisatie van onze missie (aangenaam leef- en leerklimaat, kwaliteitsvol onderwijs, zorgzaam voor leerlingen, innovatief).