Schoolreglement, laboreglement en raming schoolkosten

Het nieuwe schoolreglement, laboreglement en de raming van de schoolkosten voor het schooljaar 2019-2020 kan je raadplegen op onze info pagina.