Update corona

Om de drukte in de gangen, in de leraarskamer en op de speelplaatsen te beperken, schakelen we over op gespreide speeltijden.

VOORMIDDAG:
– 2de graad: speeltijd van 9.55-10.10 u.
– 3de graad: speeltijd van 10.45-11.00 u., dus na het derde lesuur.

NAMIDDAG:
– De normale speeltijd wordt afgeschaft. Daardoor loopt het 7delesuur van 14.55 tot 15.45 u.
– UITZONDERING: L.O.7de en 8ste lesuur: 6tso (maandag) en 6aso + 5EW-LW en 4STWb (donderdag) + 5EM (vrijdag): 10 minuten pauze van 14.55-15.05 u. (voorste speelplaats)
– Het 8ste lesuur start op het normale uur (van 15.55-16.45 u.). De leerlingen hebben dus wel een pauze van 10 minuten tussen het 7de en het 8ste lesuur op de achterste speelplaats.