Visie

Onze missie

Katholiek Onderwijs Hamme, roepnaam KOHa, is een ambitieus netwerk voor basis- en secundair onderwijs in de regio Hamme.

Wij engageren ons voor kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot leerlingen van laatste jaar secundair onderwijs.

Elke dag bouwen we aan een aangenaam leer- en leefklimaat, gedragen door een professioneel zorgzaam team waardoor alle leerlingen hun talenten kunnen ontplooien.

KOHa staat voor innovatief en uitdagend onderwijs met een open blik op de wereld.

Onze scholengroep wil betekenisvol aanwezig zijn binnen de Hamse leefgemeenschap.

Onze visie op ICT

ICT in de klas

Leerplannen en lesmethodes zetten in onze gedigitaliseerde maatschappij steeds meer in op ICT-integratie in alle lessen. Leerkrachten en leerlingen moeten in hun lessen gebruik maken van computers en moderne communicatiemiddelen.
We investeren in het inrichten van ICT-lokalen. Deze lokalen worden ingericht met als doel het verwerven van de noodzakelijke informaticacompetenties. Qua inrichting zijn ze echter niet gemaakt voor het geven van ‘gewone’ lessen waarin ICT-middelen gebruikt worden.
Daarom investeert STJ sinds een paar jaar in mobiele ICT-middelen (laptops en I-Pads). Deze kunnen door leerkrachten gereserveerd worden en meegenomen worden naar de leslokalen. Ze worden ingezet waar en wanneer nodig en geïntegreerd in de normale leeromgeving, de klas.

Technology Enhanced Learning

KOHa Sint-Jozef zet in op Technology Enhanced Learning. Er wordt geïnvesteerd in technologie die de leerlingen kunnen gebruiken in de klas. Dit is aanvullend bij technologie die aan leerkrachten ter beschikking gesteld wordt om les te geven zoals een beamer in elke klas.
De school investeert in deze leermiddelen, niet de ouders.

Middel geen doel

Technologie wordt steeds beschouwd als een leermiddel. Centraal staat het leerproces van de leerling. Uitgangspunt is nooit het ‘gebruiken van technologie’ maar wel het ‘inschakelen van technologie om het leerproces te versterken’.
Wanneer technologie gebruikt wordt om de les hipper te maken, gaat dit snel vervelen. Leeractiviteiten met ICT-middelen moeten een meerwaarde hebben.

De beste app is de leraar

Uitgangspunt is steeds de kracht van de leerkracht. Vanuit de noden van de leerkracht wordt gekeken welke middelen nuttig kunnen zijn in de les.
Om integratie op maat te voorzien voor elke leerkracht, investeert de school niet enkel in de leermiddelen, maar ook in de ondersteuning van de leerkrachten. Naast een technische ICT-coördinator is er ook een pedagogische ICT-coördinator. Deze brengt via projecten en impulsen ideeën aan die leerkrachten helpen om in hun les ICT te integreren.

Download onze visieteksten